c S
Izbor dana

Raskid ugovora

14.11.2013 07:30 Prilikom utvrđivanja naknade zbog prijevremenog jednostranog raskida ugovora od strane pretplatnika, potrebno je utvrditi predstavlja li utuženi iznos adekvatnu kompenzaciju za eventualno nastalu štetu tužitelju zbog pogodnosti koje je pretplatnik stekao sklapanjem ugovora u vidu povoljnijih cijena mobitela ili na drugi način.