c S
Izbor dana

Uvoz nakon 1. srpnja 2013.

15.11.2013 07:30 Pristupanjem u Europsku uniju Republika Hrvatska postaje dio područja Europske unije, pa se uvoz u Republiku Hrvatsku smatra uvozom u Europsku uniju. S tim u vezi, obzirom da dolazi do slobodnog kretanja dobara unutar tržišta Europske unije porezni obveznici nakon 1. srpnja 2013. godine mogu dobra koja imaju krajnje odredište u Republici Hrvatskoj uvesti u bilo kojoj državi članici.