c S
Izbor dana

Stečaj poslodavca

21.01.2014 07:30 U slučaju stečaja poslodavca radnik ima pravo na isplatu otpremnine u maksimalnom iznosu propisanim Zakonom, a ne Kolektivnim ugovorom.