c S
Izbor dana

Obračun plaće

28.11.2013 07:30 Da bi obračun plaće predstavljao ovršnu ispravu, mora biti potpisan od strane odgovorne osobe poslodavca.