c S
Izbor dana

Izaslani radnici

29.11.2013 07:30 Izaslani (detaširani radnici) su radnici koje poslodavac iz jedne države ugovornice, radi izvođenja radova, upućuje na rad u drugu državu ugovornicu. Prema bilateralnim ugovorima o socijalnom osiguranju, rad izaslanog radnika može trajati u pravilu do 12/24 mjeseca, ovisno o tome kako su države međusobno ugovorile.