c S
Izbor dana

Kontrola poslovanja

11.12.2013 07:30 Porezno tijelo može priznati ugovore o asignaciji i izjave o prijeboju kao dokaze ako i sva ostala dokumentacija potvrđuje da postoji obvezno pravni odnos međusobno prebijenih potraživanja odnosno da je došlo do plasmana sredstava.