c S
Izbor dana

Radni odnos umirovljenika

13.12.2013 07:30 Odredbom članka 90. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da se korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata mirovine obustavlja. Postoji mogućnost obavljanja određenih poslova i bez stupanja u radni odnos i to po osnovi ugovora o djelu u smislu članka 600. Zakona o obveznim odnosima. U slučaju rada po ugovoru o djelu umirovljenik ne gubi pravo na isplatu svoje mirovine.