c S
Izbor dana

Povrat u prijašnje stanje

17.12.2013 07:30 Pogrešna zabilješka datuma primitka na dostavljenom primitku presude od strane odvjetnice, ne predstavlja opravdani razlog za povrat u prijašnje stanje.