c S
Izbor dana

Naknada štete

19.12.2013 07:30 Prilikom utvrđivanja naknade štete u smislu odredbe čl. 117. st. 1. Zakona o radu sud će utvrditi iznos naknade štete koristeći kao osnovicu neto plaću.