c S
Izbor dana

Valuta obveze

30.12.2013 07:30 Ako vjerovnik ima pravo u postupku pred sudom Republike Hrvatske ishoditi naplatu svoje tražbine u stranoj valuti, ovlašten je da mu dužnik isplati kunsku protuvrijednost te tražbine.