c S
Izbor dana

Oglašavanje rješenja ništavim

14.01.2014 07:30 Postupak za oglašavanje rješenja ništavim može se voditi i po službenoj dužnosti pa nije bitno je li prijavu podnijela osoba koja nije bila stranka u postupku.