c S
Izbor dana

Primjena pilot-presude

17.01.2014 07:30 Podnositelji zahtjeva podnijeli su zahtjev Europskom sudu za ljudska prava (dalje: Europski sud) protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije i bivše Jugoslavenske Republike Makedonije. Pozivajući se na pravo na mirno uživanje vlasništva iz članka 1. Protokola br. 1. uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija), podnositelji su tvrdili da su im tužene države trebale isplatiti njihovu "staru" deviznu štednju jer se nisu uspjele dogovoriti o tom preostalom pitanju sukcesije. Nadalje, na temelju članka 13. Konvencije prigovaraju da nisu imali na raspolaganju učinkovito pravno sredstvo za svoje prigovore iz članka 1., Protokola br. 1. niti u jednoj tuženoj državi.