c S
Izbor dana

Bruto iznos minimalne plaće

20.01.2014 07:30 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakon o radu (NN 73/13) propisano je kažnjavanje poslodavca samo ako s radnikom sklopi svaki sljedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme za koje ne postoji objektivan razlog. U bruto iznos plaće ne može biti uračunat rad na državni praznik, za koji rad radnik ima pravo na povećanu plaću u smislu odredbe čl. 86. Zakona o radu.