c S
Izbor dana

Ovršna isprava

23.01.2014 07:30 Obračun plaće bez potpisa ovlaštene osobe i pečata poslodavca, ne smatra se ovršnom ispravom.