c S
Izbor dana

Naknada za zaštitu voda

27.01.2014 07:30 Visina naknade za zaštitu voda koja uzima u obzir kvalitetu i količinu potrošene vode utvrđene na kontrolnom pregledu, smatra se pravilno izračunatom.