c S
Izbor dana

Utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila

31.01.2014 07:30 Porez na cestovna motorna vozila je godišnji porez, što znači da se porezna obveza utvrđuje rješenjem nadležnog poreznog tijela jednom godišnje i plaća u godišnjem iznosu. Ukoliko je tijekom godine došlo do promjene vlasništva vozila, novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez utvrđen prijašnjem vlasniku (kada je prijenos vozila na novog vlasnika u evidenciji MUP-a izvršen nakon što su preuzeti podaci za utvrđivanje poreza).