c S
Izbor dana

Javna opomena radniku

10.02.2014 07:30 Javna opomena koju poslodavac izriče radniku kao upozorenje na kršenje obveza iz radnog odnosa, ne može se pobijati u sudskom postupku.