c S
Izbor dana

Oduzimanje statusa prognanika

24.02.2014 07:30 Status prognanika prestaje ako je osoba stambeno zbrinuta bez obzira na veličinu stana kojeg koristi.