c S
Izbor dana

Potraživanje naknade štete

27.02.2014 07:30 Zastarni rok za naknadu štete koju tužiteljica trpi umanjenjem vrijednosti njezinih preostalih nekretnina, a koje nisu obuvaćene izvlaštenjem, počinje teći od kada je tužiteljica saznala za konkretnu štetu u vidu umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine, a koji datum se ne mora podudarati s datumom pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju niti s datumom izdavanja uporabne dozvole za prometnicu uslijed čije izgradnje je tužiteljici nastala šteta.