c S
Izbor dana

Zastarni rokovi za utvrđivanje porezne obveze

28.02.2014 07:30 Pravo poreznog tijela na utvrđivanje poreza na kuće za odmor zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. S obzirom da je u navedenom slučaju riječ o godišnjem porezu, zastara prava na utvrđivanje počinje teći 1. siječnja slijedeće godine u odnosu na godinu u kojoj je porez na kuće za odmor trebalo utvrditi.