c S
Izbor dana

Ovršna isprava

03.03.2014 07:30 Ovjerena preslika zadužnice po javnom bilježniku ne predstavlja ovršnu ispravu.