c S
Izbor dana

Naknada imovinske štete

13.03.2014 07:30 Od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (NN 75/09) pa do stupanja na snagu odredbe čl. 32.a Zakona o javnim cestama (29.12.2009.) za štetu na vozilu zbog naleta divljači bio je odgovoran vozač po načelu krivnje ako nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti, odnosno odgovorna pravna osoba koja gospodari prometnicom na kojoj je šteta nastala po osnovi objektivne odgovornosti.