c S
Izbor dana

Izdavanje OIB-a na osnovi punomoći

14.03.2014 07:30 U slučaju kada osoba ne obavlja samostalno radnje u pravnom sustavu Republike Hrvatske već u njezino ime radnje poduzimaju druge opunomoćene osobe, u Poreznoj upravi za postupke određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja ne pojavljuje se osoba već različito opunomoćene osobe. Kao i kod svih ostalih upravnih postupaka, tako i kod određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja radnje u postupku može poduzimati opunomoćena osoba, pri čemu se postavlja uvjet da opunomoćenik može poduzimati samo one radnje za koje je punomoć i izdana.