c S
Izbor dana

Doprinos za obvezna osiguranja

20.03.2014 07:30 Obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje s osnova obavljanja obrta određuje se bez obzira što je tužiteljica neko vrijeme primala mirovinu.