c S
Izbor dana

Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa

24.03.2014 07:30 Poslodavčevu odluku kojom radniku nalaže naknadu štete radnik ne može s uspjehom pobijati u postupku pred sudom jer ta odluka nema neposredan učinak na prava tužitelja iz radnog odnosa u smislu naplate predmetne štete. Naime, navedeno rješenje ne može steći svojstvo pravomoćnosti i ovršnosti, te poslodavac bez vođenja sudskog postupka za naknadu štete niti ne može ostvariti svoje eventualno pravo na naknadu štete.