c S
Izbor dana

Obračun poreza

26.03.2014 07:30 Ako se provjerom kod isporučitelja utvrdi da isporučitelj nije tužitelju dao uslugu niti ispostavio fakture na temelju kojih je tužitelj odbio pretporez, proizlazi da za taj obračun nije bilo osnove.