c S
Izbor dana

Javnost kao obilježje djela prekršaja

31.03.2014 07:30 Iz činjeničnog opisa optužnog prijedloga proizlazi da se okrivljenik ne tereti za viku i galamu koja se mogla čuti van stana, tako da prvostupanjski sud nije niti mogao voditi prekršajni postupak protiv okrivljenika zbog djela prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda pa je prvostupanjski sud najprije od tužitelja trebao zatražiti da postupi sukladno odredbi čl. 161. st. 4. Prekršajnog zakona.