c S
Izbor dana

Porez na nasljedstvo i darove

04.04.2014 07:30 Članak 11. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisuje da obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili odluke državnog tijela ili suda ili u trenutku primitka dara.