c S
Izbor dana

Oslobođenje od plaćanja PDV-a

11.04.2014 07:30 Odredbama članka 39. stavka 1. točke n) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 64. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost  propisano je da su usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi oslobođene plaćanja PDV-a kada ih obavljaju muzeji, galerije, arhive, knjižnice, kazališta, orkestri i druge glazbeno-scenske te konzervatorske i restauratorske ustanove, ustanove za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti.