c S
Izbor dana

Obračun vodnog doprinosa

15.04.2014 07:30 Na obračun vodnog doprinosa primjenjuje se općinska odluka važeća u vrijeme pokretanja postupka obračuna.