c S
Izbor dana

Ugovor o radu na određeno vrijeme

17.04.2014 07:30 U slučaju postojanja kontinuiteta djela, ne može se zbog izmijenjenih obilježja djela prekršaja govoriti o prekoračenju optužnog prijedloga, jer je tužitelj u vrijeme podnošenja optužnog prijedloga isti mogao ponijeti upravo s obzirom na tada važeća obilježja predmetnog prekršaja, dok je prvostupanjski sud s obzirom na sada važeća, djelomično izmijenjena obilježja predmetnog djela prekršaja (pitanje osnovanosti sklapanja sljedećeg uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme) dužan utvrditi relevantne činjenice koje su bitne za pravilnu primjenu materijalnog prava.