c S
Izbor dana

Naplata prioritetnih tražbina

18.04.2014 07:30 Članak 1. točka 13. Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, propisuje da su prioritetne tražbine tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.