c S
Izbor dana

Sudske pristojbe u postupku predstečajne nagodbe

25.04.2014 07:30 Člankom 70. stavkom 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi propisano je da za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja radi namirenja ili osiguranja tražbina nastalih do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.