c S
Izbor dana

Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine

29.04.2014 07:30 Ako ovršenik nakon što je provedena ovrha ispražnjenjem i predajom nekretnine, ponovno uđe u posjed te nekretnine, tada ovrhovoditelj ne može provesti ovrhu na temelju iste ovršne isprave, već je ovlašten pokrenuti novi parnični postupak u kojem će ishoditi novu ovršnu ispravu ili ima pravo na institut samopomoći u okviru zaštite posjeda.