c S
Izbor dana

Unovčenje likvidacijske mase

02.05.2014 07:30 Odredbom članka 54. stavka 4. Općeg poreznog zakona propisano je da su porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni promet iskazivati putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.