c S
Izbor dana

Knjiga popisa gostiju

08.05.2014 07:30 Činjenica da je okrivljenik imao upisane navedene goste u knjigu stranih gostiju nije u skladu s Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju jer je kao iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu bio dužan voditi popis gostiju sukladno čl. 4. Pravilnika.