c S
Izbor dana

Primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe

09.05.2014 07:30 Člankom 142. Općeg poreznog zakona propisano je da se u postupku ovrhe ne mogu plijeniti slijedeće ovršenikove tražbine: 1. po osnovi plaće i s plaćom izjednačenih primanja do iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj utvrđene prema propisu o minimalnoj plaći, 2. novčani primici koji su izuzeti od oporezivanja prema posebnim propisima.