c S
Izbor dana

Uručenje obračuna plaće

14.05.2014 07:30 Interni dogovor uručivanja obračuna plaća ne može zamijeniti zakonsku odredbu čl. 85. Zakona o radu, a kojom je izričito propisana obveza poslodavca da uruči radnicima obračune plaće, naknade plaće i otpremnine, što znači da poslodavac mora poduzimati radnje radi izvršenja obveze uručenja obračuna radnicima, a ne ostavljati na odluku radnicima hoće li zahtijevati uručenje obračuna ili ne.