c S
Izbor dana

Zaštita od nezakonite radnje

22.05.2014 07:30 Stupanjem na snagu Zakona upravnim sporovima Narodne novine br. 20/10, više nije moguće u postupku pred općinskim sudovima, zahtijevati zaštitu od nezakonite radnje.