c S
Izbor dana

Ugovor o najmu

28.05.2014 07:30 Tužiteljica ima pravo potraživati od tuženika da joj naknadi troškove ovršnog postupka ako je ovršni postupak pokrenut zbog neispunjenja obveze tuženika prema tužiteljici.