c S
Izbor dana

Ugovor o darovanju

16.06.2014 07:30 Zakonom o obveznim odnosima nije propisana zabrana da se na nekretnini koja je objekt darovanja u korist darovatelja upiše teret u vidu prava osobne služnosti odnosno prava doživotnog uzdržavanja na darovanoj nekretnini ili koji drugi zakonskim propisom opisan teret.