c S
Izbor dana

Financijsko poslovanje

07.06.2014 07:30 Računi koji ne sadrže dan isporuke dobara ili obavljenih isporuka i nemaju naziv poduzetnika kojem su isporučena dobra ili usluge, ne predstavljaju vjerodostojnu dokumentaciju za odbitak pretporeza.