c S
Izbor dana

Razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva

30.06.2014 07:30 Etažiranje nije istovjetno geometrijskoj diobi koja podrazumijeva takvu diobu kojom se dobivaju dvije potpuno zasebne nekretnine na zasebnim zemljišnoknjižnim česticama, a ne dvije zasebne uporabne cjeline na istoj i dalje suvlasničkoj nekretnini.