c S
Izbor dana

Zakon o HRT-u - teret dokazivanja

02.07.2014 07:30 Pravilno je prvostupanjski sud okrivljenika oslobodio od optužbe u slučaju kada saslušani svjedok (kontrolor) nije okolnosno svjedočio o odlučnim činjenicama, dok je optužnom prijedlogu priložen Zapisnik o izvršenoj kontroli koji nije sačinjen sukladno odredbama članka 158. st. 6. i st. 7. Prekršajnog zakona i kao takav se prema odredbi st. 8. istog članka ne može koristiti kao dokaz u prekršajnom postupku.