c S
Izbor dana

Javno dobro

03.07.2014 07:30 Činjenica da je određeno zemljište upisano u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi ne znači da se radi o javnom dobru ako se ono faktično ne koristi kao takvo.