c S
Izbor dana

Javna objava planova nabave

04.07.2014 07:30 Ako javni naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, Upravi za sustav javne nabave dostavlja u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune radi objave na Portalu javne nabave, pri čemu je za točnost podataka odgovoran javni naručitelj.