c S
Izbor dana

PDV na zakupninu

14.07.2014 07:30 Kada među strankama nije ugovoreno da je zakupnik pored zakupnine dužan zakupodavcu platiti i iznos PDV-a, zakupodavac je ovlašten jedino potraživati ispunjenje obveze onako kako ona glasi, znači bez PDV-a, neovisno o tome tko je po posebnim propisima dužan platiti ovaj porez.