c S
Izbor dana

Tužba radi zaštite od diskriminacije

17.07.2014 07:30 Osoba koja se prijavila na natječaj za ravnatelja, a sama nije diskriminirana uvjetima propisanim u Statutu tuženika, ne uživa pravnu zaštitu garantiranu Zakonom već to može biti samo onaj kandidat koji je sam diskriminiran propisanim uvjetima.