c S
Izbor dana

Primjena blažeg zakona

22.07.2014 07:30 U vrijeme počinjenja prekršaja djelo okrivljenika je bilo sankcionirano čl. 71. st. 1. podstav 10. i st. 2. Zakona o trgovini (NN br. 87/08, 116/08, 76/09 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-642/2009 i dr. od 19. lipnja 2009, 114/11, 68/13), kojim je za predmetno djelo bila propisana novčana kazna u iznosu od 30.000,00 do 150.000,00 kuna za pravnu osobu i u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu, dok je nakon donošenja pobijane presude, a prije donošenja ove presude, stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (NN br. 30/14), koji je blaži za okrivljenike, jer po propisanom minimumu propisuje blažu kaznu za prekršaj koji su počinili okrivljenici, na način da je sada posebni minimum novčane kazne za navedeni prekršaj za pravnu osobu propisan u iznosu od 4.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u iznosu od 3.000,00 kuna.