c S
Izbor dana

Pravne posljedice neobraćanja poslodavcu

23.07.2014 07:30 Činjenica da poslodavac u odluci o otkazu nije dao uputu o pravu na žalbu i rokove, nema utjecaja na zakonitost te odluke, niti radnika oslobađa obveze da od poslodavca zahtjeva ostvarenje svog prava prije podnošenja tužbe sudu.